Από τα αριστερά προς τα δεξιά (επάνω) : Σοφία Κραββαρίτη, Χρήστος Αναστασόπουλος, Μάριος Καρακατσάνης και  Μαρία Νάντη.
Από τα αριστερά στα δεξιά (κάτω) : Τάσος Σταυρακέλης, Ζανέτα Κουτσάκη, Κατερίνα  Σωπήλη και Χάρης Φλουσκούνης.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?